รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพตาแก่นักเรียน ระดับอนุบาล3 ป.1 และ ป.4

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพตาแก่นักเรียน ระดับอนุบาล3 ป.1 และ ป.4 โดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ สนับสนุนอนุเคราะห์แพทย์ และบุคลากรมาช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรมนี้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม