Big Cleaning Day at Satit Chula

กิจกรรมรวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯทําความสะอาดโรงเรียน ครั้งที่ 8

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคปีการศึกษาใหม่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมจะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น ในปีนี้ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในวันที่ 17 พค. 2561 ตั้งแต่เวลา 12:45 - 16:00 น. เพื่อเป็นการแสดงพลังความรัก และความเคารพต่อสถานศึกษา พวกเราชาวสาธิตจุฬาฯ ร่วมกันทําความสะอาดบริเวณต่างๆโรงเรียนโดยรอบ ขอขอบคุณคณะจิตสาอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะ