คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าตรวจตานักเรียน

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าตรวจตานักเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม