สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD’56

LINE_ALBUM_220420_52
LINE_ALBUM_220420_21
LINE_ALBUM_220420_53
LINE_ALBUM_220420_51
LINE_ALBUM_220420_50
LINE_ALBUM_220420_49
LINE_ALBUM_220420_48
LINE_ALBUM_220420_47
LINE_ALBUM_220420_46
LINE_ALBUM_220420_45
LINE_ALBUM_220420_44
LINE_ALBUM_220420_43
LINE_ALBUM_220420_42
LINE_ALBUM_220420_41
LINE_ALBUM_220420_40
LINE_ALBUM_220420_39
LINE_ALBUM_220420_38
LINE_ALBUM_220420_37
LINE_ALBUM_220420_36
LINE_ALBUM_220420_35
LINE_ALBUM_220420_34
LINE_ALBUM_220420_33
LINE_ALBUM_220420_32
LINE_ALBUM_220420_31
LINE_ALBUM_220420_30
LINE_ALBUM_220420_29
LINE_ALBUM_220420_28
LINE_ALBUM_220420_27
LINE_ALBUM_220420_26
LINE_ALBUM_220420_25
LINE_ALBUM_220420_24
LINE_ALBUM_220420_23
LINE_ALBUM_220420_22
LINE_ALBUM_220420_20
LINE_ALBUM_220420_19
LINE_ALBUM_220420_18
LINE_ALBUM_220420_17
LINE_ALBUM_220420_16
LINE_ALBUM_220420_15
LINE_ALBUM_220420_14_0
LINE_ALBUM_220420_13_0
LINE_ALBUM_220420_12_0
LINE_ALBUM_220420_11_0
LINE_ALBUM_220420_10_0
LINE_ALBUM_220420_9_0
LINE_ALBUM_220420_8_0
LINE_ALBUM_220420_7_0
LINE_ALBUM_220420_6_0
LINE_ALBUM_220420_5_0
LINE_ALBUM_220420_4_0
LINE_ALBUM_220420_3_0
LINE_ALBUM_220420_2_0
LINE_ALBUM_220420_1_0
LINE_ALBUM_220420_0_0
previous arrow
next arrow
LINE_ALBUM_220420_52
LINE_ALBUM_220420_21
LINE_ALBUM_220420_53
LINE_ALBUM_220420_51
LINE_ALBUM_220420_50
LINE_ALBUM_220420_49
LINE_ALBUM_220420_48
LINE_ALBUM_220420_47
LINE_ALBUM_220420_46
LINE_ALBUM_220420_45
LINE_ALBUM_220420_44
LINE_ALBUM_220420_43
LINE_ALBUM_220420_42
LINE_ALBUM_220420_41
LINE_ALBUM_220420_40
LINE_ALBUM_220420_39
LINE_ALBUM_220420_38
LINE_ALBUM_220420_37
LINE_ALBUM_220420_36
LINE_ALBUM_220420_35
LINE_ALBUM_220420_34
LINE_ALBUM_220420_33
LINE_ALBUM_220420_32
LINE_ALBUM_220420_31
LINE_ALBUM_220420_30
LINE_ALBUM_220420_29
LINE_ALBUM_220420_28
LINE_ALBUM_220420_27
LINE_ALBUM_220420_26
LINE_ALBUM_220420_25
LINE_ALBUM_220420_24
LINE_ALBUM_220420_23
LINE_ALBUM_220420_22
LINE_ALBUM_220420_20
LINE_ALBUM_220420_19
LINE_ALBUM_220420_18
LINE_ALBUM_220420_17
LINE_ALBUM_220420_16
LINE_ALBUM_220420_15
LINE_ALBUM_220420_14_0
LINE_ALBUM_220420_13_0
LINE_ALBUM_220420_12_0
LINE_ALBUM_220420_11_0
LINE_ALBUM_220420_10_0
LINE_ALBUM_220420_9_0
LINE_ALBUM_220420_8_0
LINE_ALBUM_220420_7_0
LINE_ALBUM_220420_6_0
LINE_ALBUM_220420_5_0
LINE_ALBUM_220420_4_0
LINE_ALBUM_220420_3_0
LINE_ALBUM_220420_2_0
LINE_ALBUM_220420_1_0
LINE_ALBUM_220420_0_0
previous arrow
next arrow

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'56

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่น CUD'56
เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และอุปนายกฯ คุณณัฏฐนิภา ศรีสอ้าน พร้อมกรรมการสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเข็มรุ่นให้กับรุ่นน้อง CUD'56 ณ โถงโรงอาหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม โดยสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารว่าง พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ ต้อนรับน้องๆ เข้าสู่สมาคมฯ อย่างอบอุ่นและสนุกสนาน
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพความประทับใจทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1xgZ33hI3hQlaFuVu6oo6BpGZZvbMYBJh?usp=sharing