ข่าวสาร

กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงาน”ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความฝัน ผูกพันสาธิตจุฬาฯ” ปีการศึกษา 2560

กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมงานในวาระคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560 ในงาน "ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยความฝัน ผูกพันสาธิตจุฬาฯ" ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ...

ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและสัมภาษณ์ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559

ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและสัมภาษณ์ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ...

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดคณะแพทย์ และคณะทำงานตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้จัดคณะแพทย์และคณะทำงานตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามที่ฝ่ายบริหารร่วมกับหน่วยพยาบาล และกลุ่มเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ...

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ได้มีพิธีเซ็นต์สัญญาลงนามกรอบความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister school) ร่วมกับ เมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ได้มีพิธีเซ็นต์สัญญาลงนามกรอบความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister school) ร่วมกับ เมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นการแลกเปลี่ยนนักเรียน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น เป็นปีที่ 3 กิจกรรมภาคีระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนภาคภูมิใจ ...

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรมตรวจมวลกระดูกและมวลไขมัน แก่คณาจารย์และบุคคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรมตรวจมวลกระดูกและมวลไขมัน แก่คณาจารย์และบุคคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยทีมแพทย์จากสมาคมนักเรียนเก่าฯ และกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ช่วยให้บริการในครั้งนี้ ...

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

คุณกนิษฐ์ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ...